Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49022
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBritt Childs Staley, Jenna Goodward-
dc.creatorClay Rigdon, Andrew MacBride-
dc.date.issued2009-05-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49022-
dc.description.abstractBáo cáo này xem xét năng lượng nhiệt mặt trời tập trung (CST), một nguồn năng lượng tái tạo, mang đến cho các nhà đầu tư và nhà đầu tư chính sách tiềm năng đáng kể để giảm lượng khí thải carbon dioxide từ ngành điện.-
dc.format.extent64 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectEnergyvi
dc.subjectNăng lượngvi
dc.subjectReducing Emissionsvi
dc.subjectGiảm phát thảivi
dc.subjectConcentrating Solarvi
dc.subjectNăng lượng mặt trời tập trungvi
dc.titleJuice From Concentrate: Reducing Emissions with Concentrating Solar Thermal Powervi
dc.title.alternativeSức ép từ sự tập trung: Giảm phát thải với năng lượng nhiệt mặt trời tập trungvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • juice_from_concentrate.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.