Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49038
Title: Is the Fit Right? Considering Technological Maturity in Designing Renewable Energy Policy
Other Titles: Phù hợp hay không? Xem xét sự hoàn thiện về công nghệ trong thiết kế chính sách năng lượng tái tạo
Authors: Jenna Goodward, Alex Perera
Nicholas Bianco, Christina Heshmatpour
Keywords: Energy
Năng lượng
United States
Hoa Kỳ
Energy Policy
Chính sách năng lượng
Technological
Công nghệ
Renewable Energy Policy
Chính sách năng lượng tái tạo
Abstract: Bản tóm tắt này mô tả một số chính sách có thể được sử dụng để thúc đẩy đầu tư vào công nghệ năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, bài viết còn thảo luận về việc lựa chọn chính sách nào phù hợp nhất dựa trên sự hoàn thiện của công nghệ.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2011-08
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • is_the_fit_right.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 828,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.