Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49042
Title: Human Pressure on the Brazilian Amazon Forests
Other Titles: Áp lực của con người lên rừng Amazon Brazil
Authors: Ruth Nogueron, Paulo Barreto
Carlos Souza Jr., Anthony Anderson
Rodney Salomao, Janice Wiles
Keywords: Forests
Rừng
Amazon Forests
Rừng Amazon
Abstract: Phân tích tổng hợp một bộ đầy đủ các chỉ số không gian địa lý về các hoạt động của con người dẫn đến suy thoái và chuyển đổi rừng. Minh họa bằng nhiều bản đồ, kết quả cung cấp những hiểu biết có giá trị cho quy hoạch và phân vùng sử dụng đất.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2006-3
Type: Báo cáo
Extent: 86 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • human_pressure_amazon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.