Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49045
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorCraig Hanson, David Sandalow-
dc.date.issued2008-4-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49045-
dc.description.abstractBản tóm tắt chính sách này, được tác giả bởi Viện Brookings và Viện Tài nguyên Thế giới, kiểm tra các xâm nhập tài khóa vừa tăng doanh thu và giúp cải thiện chất lượng môi trường.-
dc.format.extent12 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectEnergyvi
dc.subjectNăng lượngvi
dc.subjectTax codevi
dc.subjectMã số thuếvi
dc.subjectTaxvi
dc.subjectThuếvi
dc.titleGreening the tax codevi
dc.title.alternativeXanh hóa mã số thuếvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • greening_the_tax_code.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 722,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.