Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49054
Title: Innovation and Technology Transfer: Supporting Low Carbon Development with Climate Finance
Other Titles: Đổi mới và chuyển giao công nghệ Hỗ trợ phát triển các bon thấp cùng với tài chính khí hậu
Authors: Letha Tawney, Lutz Weischer
Keywords: Climate
Khí hậu
Energy
Năng lượng
Climate Finance
Tài chính khí hậu
Abstract: Bài viết này đã được chuẩn bị như một tài liệu hội nghị cho Đại học New York / Hội thảo Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất về tài chính khí hậu được tổ chức tại Abu Dhabi vào ngày 22-23 tháng 1 năm 2011.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2011-01
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • innovation_and_technology_transfer.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 253,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.