Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49067
Title: Cơ chế quản lý tài chính đối với hệ thống nhà khách thuộc cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Sỹ Tá
Keywords: Quản lý tài chính
Nhà khách công vụ
Quản lý nhà nước
Sự nghiệp công lập
Cải cách hành chính
Tài chính công
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở khoa học về cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các nhà khách thuộc cơ quan quản lý nhà nước nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế quản lý tài chính hiện hành của các Nhà khách công vụ thuộc các cơ quan QLNN ở Trung ương và địa phương hiện nay, tìm ra hiện trạng những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân hiện tại của các ưu nhược điểm đó. Đề xuất cơ chế mới và các giải pháp thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới có luận cứ khoa học đối với hệ thống các nhà khách thuộc cơ quan quản lý nhà nước.
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 161tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 270,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich yeu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 81,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang TT moi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 113 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.