Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49073
Title: How to Identify Degraded Land for Sustainable Palm Oil in Indonesia
Other Titles: Làm thế nào để xác định vùng đất xuống cấp cho ngành dầu cọ ở Indonesia
Authors: Beth Gingold, Fred Stolle
Pascal Douard, Anne Rosenbarger
Masita Dwi Mandini Manessa, I Made Sudana
Yohanes I Ketut Deddy Muliastra, Ari Murdimanto
Sebastianus Bagas Tiangga, Cicilia Cicik Madusari
Keywords: Forests
Rừng
Palm Oil
Dầu cọ
Indonesia
Degraded Land
Đất xuống cấp
Abstract: Tài liệu này trình bày cách thực hiện phương pháp nhanh chóng và hiệu quả về chi phí để xác định vùng đất đã bị thoái hóa cho sản xuất dầu cọ ở Indonesia và trình bày kết quả từ việc áp dụng phương pháp này ở Tây Kalimantan và Trung Kalimantan.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2012-04
Type: Báo cáo
Extent: 24 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.