Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49077
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNorbert Henninger, Florence Landsberg-
dc.date.issued2007-5-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49077-
dc.description.abstractBáo cáo này cung cấp một cách tiếp cận mới để tích hợp dữ liệu không gian về nghèo đói và hệ sinh thái ở Kenya. Nó được xác nhận bởi năm Thư ký Thường trực ở Kenya và với Lời nói đầu của Wangari Maathai (người nhận giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2004).-
dc.format.extent164 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectForestsvi
dc.subjectRừngvi
dc.subjectEcosystemsvi
dc.subjectHệ sinh tháivi
dc.subjectNature’s Benefitsvi
dc.subjectLợi ích thiên nhiênvi
dc.subjectKenyavi
dc.titleNature’s Benefits in Kenya: An Atlas of Ecosystems and Human Well-Beingvi
dc.title.alternativeLợi ích thiên nhiên ở Kenya: Tập bản đồ hệ sinh thái và sức khỏe con ngườivi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • kenya_atlas_fulltext_150.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.