Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49086
Title: Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Lê Phan Thanh Hòa
Keywords: Tín dụng ngân hàng
Tổ chức tín dụng
Tài sản đảm bảo
Vùng kinh tế trọng điểm
Kinh tế nông nghiệp
Abstract: Nghiên cứu thực trạng Tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp Vùng KTTĐ vùng ĐBSCL trong thời gian qua nhằm góp phần xây dựng hệ thống hóa lý thuyết về tăng cường tín dụng và đưa ra những giải pháp tăng cường Tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp Vùng KTTĐ vùng ĐBSCL trong điều kiện mới biến đổi khí hậu, tác động của công nghệ mới và yêu cầu mới của thị trường.
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 216tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN_LÊ PHAN THANH HÒA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LUẬN ÁN_LÊ PHAN THANH HÒA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • SUMMARY OF PHD THESIS_LE PHAN THANH HOA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN_LÊ PHAN THANH HÒA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 120,89 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE PHD THESIS_LE PHAN THANH HOA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 46,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.