Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49105
Title: Green Investment Horizons: Effects of Policy on the Market for Building Energy Efficiency Technologies
Other Titles: Kinh nghiệm đầu tư xanh: Tác động của các chính sách đối với thị trường xây dựng công nghệ năng lượng hiệu quả
Authors: Sapna Mulki, Adam Hinge
Keywords: Energy
Năng lượng
Business
Kinh doanh
Green Investment
Đầu tư xanh
Energy technologies
Công nghệ năng lượng
Abstract: Khi các chính phủ trên thế giới đưa ra các chính sách để giảm tiêu thụ năng lượng và GHG, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng nước ngoài, họ ngày càng tập trung vào các công nghệ tiên tiến có thể cải thiện hiệu quả năng lượng các tòa nhà.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2010-11
Type: Báo cáo
Extent: 39 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • green_investment_horizons.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 378,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.