Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49111
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorJohn Venezuela, Jeff Logan-
dc.date.issued2007-7-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49111-
dc.description.abstractCác quyết định về chính sách năng lượng phải xem xét các tác động và sự đánh đổi đối với cả an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu. Phân tích này đánh giá một loạt các lựa chọn năng lượng hiện đang được xem xét và minh họa mức độ mỗi lựa chọn giải quyết từng thách thức này.-
dc.format.extent6 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectEnergyvi
dc.subjectNăng lượngvi
dc.subjectU.S. Energyvi
dc.subjectNăng lượng Hoa Kỳvi
dc.titleWeighing U.S. Energy Options: The WRI Bubble chartvi
dc.title.alternativeCân nhắc các lựa chọn năng lượng của Hoa Kỳ: Biểu đồ bong bóng WRIvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • weighing_energy_options.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.