Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49114
Title: Guidelines for Quantifying GHG Reductions from Grid-Connected Electricity Projects
Other Titles: Hướng dẫn định lượng giảm GHG từ các dự án điện được kết nối lưới
Authors: Derik Broekhoff
Keywords: Energy
Năng lượng
Electricity Projects
Dự án điện
Abstract: Báo cáo WRI / WBCSD này giải thích cách định lượng giảm phát thải khí nhà kính do các dự án tạo ra hoặc giảm mức tiêu thụ điện truyền qua lưới điện. Nó là một bổ sung cho Giao thức khí nhà kính cho kế toán dự án.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2007-7
Type: Báo cáo
Extent: 100 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • ghgprotocol-electricity.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.