Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49133
Title: On the Frontiers of Finance: Scaling up Investment in Sustainable Small and Medium Enterprises in Developing Countries
Other Titles: Ở biên giới tài chính: Mở rộng quy mô đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển
Authors: Virginia Barreiro, Mareike Hussels
Ray Cheung, Belinda Richards
Jesse Last, David Wood
Keywords: Business
Kinh doanh
Medium Enterprises
Doanh nghiệp vừa
Small Enterprises
Doanh nghiệp nhỏ
Developing Countries
Quốc gia phát triển
Abstract: Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan về bối cảnh hiện tại, hoạt động cho vay và những thách thức chính của các trung gian tài chính cung cấp vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2009-08
Type: Báo cáo
Extent: 36 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • frontiers_of_finance.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 651,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.