Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49133
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorVirginia Barreiro, Mareike Hussels-
dc.creatorRay Cheung, Belinda Richards-
dc.creatorJesse Last, David Wood-
dc.date.issued2009-08-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49133-
dc.description.abstractBài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan về bối cảnh hiện tại, hoạt động cho vay và những thách thức chính của các trung gian tài chính cung cấp vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển.-
dc.format.extent36 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectBusinessvi
dc.subjectKinh doanhvi
dc.subjectMedium Enterprisesvi
dc.subjectDoanh nghiệp vừavi
dc.subjectSmall Enterprisesvi
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏvi
dc.subjectDeveloping Countriesvi
dc.subjectQuốc gia phát triểnvi
dc.titleOn the Frontiers of Finance: Scaling up Investment in Sustainable Small and Medium Enterprises in Developing Countriesvi
dc.title.alternativeỞ biên giới tài chính: Mở rộng quy mô đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triểnvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • frontiers_of_finance.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 651,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.