Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49141
Title: Whose elephants are they? Decentralization of control over wildlife Management through the campfire
Other Titles: Họ là ai? Phân cấp kiểm soát động vật hoang dã Quản lý thông qua lửa trại
Authors: Diana Conyers
Keywords: Forests
Rừng
Wildlife Management
Quản lý động vật hoang dã
Wildlife
Động vật hoang dã
Abstract: Nghiên cứu trường hợp này xem xét tác động của một trong những nỗ lực đầu tiên của vùng Sahara ở Châu Phi. Phân cấp kiểm soát đối với việc quản lý động vật hoang dã: Chương trình quản lý khu vực cho chương trình Tài nguyên bản địa (CAMPFIRE). Các mục tiêu của nghiên cứu là xác định tính chất và mức độ ảnh hưởng của Campfire trêncác tổ chức địa phương và phúc lợi của cộng đồng địa phương, và đặc biệt để xem liệu nó đã thành công trong việc giúp người dân địa phương kiểm soát hiệu quả các nguồn tài nguyên hoang dã.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2002-1
Type: Báo cáo
Extent: 37 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • eaa_conyers.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.