Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49150
Title: The decentralized forestry Taxation system In cameroon: Local management and state logic
Other Titles: Lâm nghiệp phi tập trung Hệ thống thuế Ở Cameroon: Quản lý cục bộ và logic trạng thái
Authors: Patrice Bigombé Logo
Keywords: Forests
Rừng
Decentralized forestry
Lâm nghiệp phi tập trung
Taxation system
Hệ thống thuế
Abstract: Các khu rừng của Cameroon có diện tích hơn 22 triệu ha, tương đương 47% lãnh thổ của đất nước; chúng bao gồm 17,5 triệu ha rừng rậm trên đất khô và 4,5 triệu ha rừng rậm suy thoái. Diện tích rừng của nó là lớn thứ ba ở châu Phi, sau những người thuộc đảng Dân chủ Cộng hòa Congo và Gabon. Ngành lâm nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong quốc gia Cameroon và vai trò này ngày càng tăng. Do đó, xuất khẩu gỗ đã tăng từ 152 tỷ CFA11996/1997 đến CFA 253 tỷ vào năm 1998/1999. Đây là nguồn lớn thứ ba của ngoại hối cho Nhà nước.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2003-1
Type: Báo cáo
Extent: 43 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • eaa_wp10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.