Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49163
Title: Indigenous Peoples, Representation and Citizenship in Guatemalan forestry
Other Titles: Người bản địa, đại diện và quyền công dân trong lâm nghiệp ở Guatemala.
Authors: Anne M. Larson
Keywords: Forests
Rừng
Indigenous Peoples
Người bản địa
Citizenship
Quyền công dân
Abstract: Bài báo này phân tích động lực của phân cấp lâm nghiệp ở hai đô thị của Guatemala, cả hai đều có dân số bản địa hơn chín mươi phần trăm. Sự lựa chọn về thể chế trong bối cảnh này là một trong số các tổ chức địa phương. Đó là về mức độ mà các cơ quan được bầu hoàn thành nhiệm vụ của họ là đại diện và chịu trách nhiệm và mức độ mà các cơ quan không được bầu có thể phục vụ các chức năng tương tự. Trong trường hợp của Guatemala, Viện Lâm nghiệp Quốc gia (INAB) đã chọn làm việc thông qua chính quyền thành phố, giúp thành lập các cơ quan lâm nghiệp thành phố tại một phần ba các đô thị của quốc gia...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2007-8
Type: Báo cáo
Extent: 36 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • wp27_alarson.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 355,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.