Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49173
Title: Nâng cao chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Authors: Nguyễn Toàn Thắng
Keywords: Cải cách hành chính
Quản lý nhà nước
Văn bản quy phạm pháp luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Abstract: Phân tích cơ sở khoa học về chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp tỉnh, đánh giá thực trạng về chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp tỉnh từ năm 2003 đến nay. Xây dựng các luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp tỉnh, góp phần làm hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Advisor: Vũ Đức Đán
Nguyễn Thị Thu Vân
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 177tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 397,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 309,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 127,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich yeu luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 99,19 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.