Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49177
Title: Quản lý nhà nước về di tích quốc gia đặc biệt vùng đồng bằng sông Hồng
Authors: Quách Ngọc Dũng
Keywords: Di tích quốc gia đặc biệt
Quản lý nhà nước
Di sản văn hóa
Di sản văn hóa vật thể
Abstract: Phân tích làm rõ cơ sở khoa học của QLNN về di tích quốc gia đặc biệt như: khái niệm di tích quốc gia đặc biệt, QLNN về Di tích quốc gia đặc biệt; nội dung QLNN về Di tích quốc gia đặc biệt; nghiên cứu kinh nghiệm QLNN về di tích, di sản văn hóa thế giới. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng QLNN về Di tích quốc gia đặc biệt vùng ĐBSH giai đoạn 2010-20107, trên cơ sở đó chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tìm ra nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN về Di tích quốc gia đặc biệt vùng ĐBSH.
Advisor: Lê Như Thanh
Nguyễn Danh Ngà
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 162tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 294,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 278,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang TT moi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 131,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yeu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 112,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.