Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49186
Title: Quản lý Nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam
Authors: Vũ Thế Duy
Keywords: Quản lý nhà nước
Tín ngưỡng tôn giáo
Đạo tin lành
Dân tộc thiểu số
Hội Thánh Tin lành
Abstract: Nghiên cứu và hệ thống hóa những cơ sở lý luận QLNN đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam. Điều tra, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của đạo Tin lành và QLNN đối với hoạt động của đạo Tin Lành ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu những quan điểm, chủ trương của Đảng; định hướng và chính sách của của Nhà nước về tôn giáo và đạo Tin lành, qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng tiếp tục hoàn thiện QLNN đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam trong giai đoạn kế tiếp.
Advisor: Hoàng Văn Chức
Hoàng Minh Đô
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 214tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan Van luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 422,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 329,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin moi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRICH YEU.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 116,9 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.