Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49189
Title: Non-décentralisation démocratique au Sénégal: Le non-transfert de l’autorité sur les forêts
Other Titles: Không phân cấp dân chủ ở Sénégal: Không chuyển giao quyền đối với rừng
Authors: Jesse Ribot
Keywords: Forêt
Rừng
Sénégal
Abstract: Bài báo này kể câu chuyện về chữ ký của ông Weex Dunx về sắc lệnh mở các khu rừng của cộng đồng nông thôn của ông để khai thác vào năm 2006. Phần đầu tiên trình bày về sự kiểm soát rừng ở Nambaradougou và phân cấp nhiều hơn. lâm nghiệp ở Sénégal.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2008-1
Type: Báo cáo
Extent: 34 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: fr
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • ribot_french_wp36.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 334 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.