Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49195
Title: El mercado energético
Other Titles: Thị trường năng lượng
Authors: Capítulo Siete
Keywords: Energy
Năng lượng
Abstract: Việc thiếu năng lượng sạch và giá cả phải chăng là một phần khó khăn của nghèo đói. Ô nhiễm do sử dụng nhiên liệu có hại trong nước cho nấu ăn và cho mục đích chiếu sáng, nó tạo ra vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe. Ngoài ra, bộ sưu tập nhiên liệu sinh khối phải mất thời gian để có thể được chi tiêu tốt hơn tại nơi làm việc.Chi phí cao hơn của việc sử dụng năng lượng không hiệu quả là tốt chẳng hạn như thiếu khả năng tiếp cận các nguồn năng lượng hiện đại như điện, trở thành một phần trong lệnh trừng phạt của BOP:...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: es
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • n4b-esp_capitulo7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 603,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.