Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49198
Title: El mercado del agua
Other Titles: Thị trường nước
Authors: Capítulo Cuatro
Keywords: Water
Nước
Abstract: Hơn một tỷ người không được tiếp cận với nước uống an toàn, sạch sẽ. Nhiều cuộc đấu tranh hơn để đáp ứng nhu cầu của họ với nguồn nước hàng ngày hoặc trả chi phí cao cho loại hàng hóa thiết yếu này. Liệu các lý do cho những thách thức này là gì? Mạng lưới nước đô thị mỗi ngày xuống cấp. Đô thị hóa nhanh chóng làm tăng nhu cầu nhiều hơn mở rộng hơn. Nhiều người sống ở những vùng thiếu nước và nguồn nước bị ô nhiễm bởi công nghiệp hóa, nông nghiệp và thiếu dịch vụ y tế.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: es
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • n4b-esp_capitulo4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 295,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.