Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49208
Title: The energy māketto
Other Titles: Thị trường năng lượng
Authors: World Resources Institute
Keywords: Energy
Năng lượng
Abstract: Việc thiếu năng lượng sạch phải chăng cũng là một cái bẫy nghèo đói. Nhiên liệu có hại cho cuộc sống con người, ô nhiễm không khí như khí độc được tạo ra bằng cách sử dụng trong nhà để nấu ăn và chiếu sáng dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Các thiết bị có hiệu suất năng lượng kém nhưng với chi phí cao và thiếu khả năng tiếp cận các nguồn năng lượng hiện đại như điện đang trở thành hình phạt trong BOP và làm tăng thêm gánh nặng nghèo đói.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: ja
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • n4b-j_chapter7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.