Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49210
Title: The transportation māketto
Other Titles: Thị trường vận tải
Authors: World Resources Institute
Keywords: Transportation
Vận tải
Abstract: Đối với nhiều người trong BOP, không có phương tiện vận chuyển hoặc chi phí vận chuyển cao, đắt đỏ là nguyên nhân dấn đến việc tìm kiếm sản phẩm trên thị trường để giải quyết những khó khăn này. Các phương tiện giao thông công cộng thường hiếm xuất hiện thậm chí không tồn tại, và chi phí cho việc mua xe hơi tư nhân rất cao...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: ja
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • n4b-j_chapter5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.