Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49211
Title: The u~ōtā māketto
Other Titles: Thị trường nước
Authors: World Resources Institute
Keywords: Water
Nước
Abstract: Hơn 1 tỷ người trên thế giới không thể tiếp cận với nước uống an toàn. Mọi người sẽ bị buộc phải chiến đấu để có được nước cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của họ, hoặc phải trả chi phí cao cho nhu cầu thiết yếu. Điều gì gây ra những khó khăn của họ? Đó là trong sự lão hóa của mạng lưới đường bộ. Để đáp ứng với sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu do đô thị hóa, việc cải thiện mạng lưới cấp nước đã được thực hiện tuy nhiên nhiều người có vùng bị áp lực nước cao, công nghiệp hóa, chảy ra hóa chất nông nghiệp, dịch vụ vệ sinh ở những nơi mà nguồn nước đã bị ô nhiễm do thiếu...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: ja
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • n4b-j_chapter4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.