Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49212
Title: Jōhō tsūshin gijutsu (ICT) ichiba
Other Titles: Thị trường công nghệ thông tin và truyền thông
Authors: World Resources Institute
Keywords: ICT
Thông tin truyền thông
Abstract: Một nông dân trồng cà phê nhỏ ở Costa Rica sử dụng điện thoại di động để cung cấp sản phẩm và mang sản phẩm ra thị trường quốc tế. Hay các gia đình ở Philippines đang sống bằng cách dựa vào việc chuyển tiền từ gia đình qua điện thoại di động. Mạng thông tin và truyền thông có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế quốc tế,...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 10 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: ja
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • n4b-j_chapter3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.