Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49214
Title: The health māketto
Other Titles: Thị trường sức khỏe
Authors: World Resources Institute
Keywords: Health
Sức khỏe
Abstract: Ở các vùng nông thôn của Đông Phi, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tình hình khó khăn của các hộ gia đình BOP còn gặp rất nhiều khó khăn. Dịch vụ y tế công cộng thường khó tiếp cận đặc biệt gặp rất nhiều khó khăn để tìm được những nơi có thể mua thuốc. Chi phí bảo hiểm y tế được chi tiêu trong một năm bởi các hộ gia đình điển hình ở khu vực nông thôn của Uganda chỉ là 183 đô la. Một nửa trong số đó sẽ được dành cho việc mua thuốc - nhiều loại thuốc không kê đơn.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: ja
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • n4b-j_chapter2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.