Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49215
Title: Joron to ichiba gaikan
Other Titles: Giới thiệu và tổng quan về thị trường
Authors: World Resources Institute
Keywords: Mercado
Thị trường
Abstract: Ở một huyện nghèo bên ngoài thành phố Guadalajara ở Mexico, một gia đình đang phải chật vật để mở rộng căn nhà nhỏ. Một công ty Công nghiệp đã giúp được họ thực hiện dự án với sự hỗ trợ như giao vật liệu, và dự án mở rộng được hoàn thành với chi phí khá thấp.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 22 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: ja
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • n4b-j_chapter1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.