Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49216
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorWorld Resources Institute-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49216-
dc.description.abstractDữ liệu chi tiêu được lấy từ các khảo sát tiêu dùng hộ gia đình thực hiện bởi các cơ quan thống kê quốc gia. Tất cả các khảo sát đã được chuẩn hóa như một phần của vòng 2003 của Chương trình Quốc tế so sánh. Tiêu chuẩn hóa các khảo sát được sử dụng trong báo cáo này được giám sát bởi Olivier Dupriez, nhà thống kê cao cấp và nhà kinh tế cùng với Nhóm Dữ liệu Phát triển Ngân hàng Thế giới.-
dc.format.extent38 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectDatavi
dc.subjectDữ liệuvi
dc.titleExpenditure data methodology country surveys country tablesvi
dc.title.alternativePhương pháp dữ liệu khảo sát quốc giavi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • n4b_appendixb.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 967,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.