Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49219
Title: The energy market
Other Titles: Thị trường năng lượng
Authors: World Resources Institute
Keywords: Energy
Năng lượng
Abstract: Thiếu năng lượng sạch, hay giá cả phải chăng là một phần của cái bẫy nghèo đói. Sự ô nhiễm từ việc sử dụng nhiên liệu có hại trong nhà để nấu ăn và chiếu sáng dẫn đến đáng kể những vấn đề sức khỏe. Thu thập nhiên liệu sinh khối cần có thời gian để có thể được chi tiêu tốt hơn trong trường học hoặc tại nơi làm việc. Và chi phí cao hơn của thiết bị sử dụng năng lượng không hiệu quả và thiếu khả năng tiếp cận với các nguồn năng lượng như điện trở thành một phần của khó khăn BOP.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • n4b_chapter7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.