Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49237
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorJohn Larsen, Thomas Damassa-
dc.creatorRyan Levinson-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49237-
dc.description.abstractNăm 2003 Tổng phát thải GHG là 123MtCO2e, chiếm 8% phát thải Trung Tây và 2 phần trăm khí thải của Hoa Kỳ.• Các ngành phát thải hàng đầu của Wisconsin bao gồm điện sản xuất, vận chuyển, sử dụng năng lượng công nghiệp và nông nghiệp.• Phát thải GHG từ phát điện tăng 29 phần trăm từ năm 1990 đến 2003, đại diện cho sự tăng trưởng nhanh nhất trong số các nền kinh tế các ngành ở Wisconsin...-
dc.format.extent5 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectGreenhouse gasvi
dc.subjectKhí thải nhà kínhvi
dc.subjectGreenhousevi
dc.subjectNhà kínhvi
dc.titleCharting the Midwest an inventory and analysis of greenhouse gas emissions in America’s heartlandvi
dc.title.alternativeLập biểu đồ vùng Trung Tây kiểm kê và phân tích khí thải nhà kính ở trung tâm nước Mỹ Americavi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • charting-the-midwest-wisconsin.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 799,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.