Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49239
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorJohn Larsen, Thomas Damassa-
dc.creatorRyan Levinson-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49239-
dc.description.abstractNăm 2003, Missouri GHG tổng phát thải là 163MtCO2e, đại diện cho 10 phần trăm phát thải của Trung Tây và 2 phần trăm lượng khí thải của Hoa Kỳ.• Các lĩnh vực phát thải hàng đầu của Missouri bao gồm điện thế hệ, giao thông, nông nghiệp và công nghiệp sử dụng năng lượng.• Từ năm 1990 đến 2003, khí thải GHG Missouri Missouri tăng thêm 32 MtCO2e, tương đương 26% tăng trưởng tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm lớn nhất của bất kỳ Tiểu bang miền Trung Tây.-
dc.format.extent5 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectGreenhouse gasvi
dc.subjectKhí thải nhà kínhvi
dc.subjectGreenhousevi
dc.subjectNhà kínhvi
dc.titleCharting the Midwest an inventory and analysis of greenhouse gas emissions in America’s heartlandvi
dc.title.alternativeLập biểu đồ vùng Trung Tây kiểm kê và phân tích khí thải nhà kính ở trung tâm nước Mỹ Americavi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • charting-the-midwest-missouri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 842,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.