Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49243
Title: Charting the Midwest an inventory and analysis of greenhouse gas emissions in America’s heartland
Other Titles: Lập biểu đồ vùng Trung Tây kiểm kê và phân tích khí thải nhà kính ở trung tâm nước Mỹ
Authors: John Larsen, Thomas Damassa
Ryan Levinson
Keywords: Greenhouse gas
Khí thải nhà kính
Greenhouse
Nhà kính
America
Mỹ
Abstract: Năm 2003, tổng phát thải GHG của Lowa108 MtCO2e, chiếm 7 phần trăm khí thải Trung Tây và 2 phần trăm khí thải của Hoa Kỳ. Các lĩnh vực phát triển hàng đầu của Lowa bao gồm điện, nông nghiệp, giao thông vận tải, và công nghiệp sử dụng năng lượng. Giữa năm 1990 và 2003, Lowa có một trong những ngành sản xuất điện phát triển nhanh nhất trong khu vực về phát thải,...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2003
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • charting-the-midwest-iowa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 818,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.