Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49243
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorJohn Larsen, Thomas Damassa-
dc.creatorRyan Levinson-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49243-
dc.description.abstractNăm 2003, tổng phát thải GHG của Lowa108 MtCO2e, chiếm 7 phần trăm khí thải Trung Tây và 2 phần trăm khí thải của Hoa Kỳ. Các lĩnh vực phát triển hàng đầu của Lowa bao gồm điện, nông nghiệp, giao thông vận tải, và công nghiệp sử dụng năng lượng. Giữa năm 1990 và 2003, Lowa có một trong những ngành sản xuất điện phát triển nhanh nhất trong khu vực về phát thải,...-
dc.format.extent5 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectGreenhouse gasvi
dc.subjectKhí thải nhà kínhvi
dc.subjectGreenhousevi
dc.subjectNhà kínhvi
dc.subjectAmericavi
dc.subjectMỹvi
dc.titleCharting the Midwest an inventory and analysis of greenhouse gas emissions in America’s heartlandvi
dc.title.alternativeLập biểu đồ vùng Trung Tây kiểm kê và phân tích khí thải nhà kính ở trung tâm nước Mỹvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • charting-the-midwest-iowa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 818,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.