Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49247
Title: Charting the Midwest an inventory and analysis of greenhouse gas emissions in America’s heartland
Other Titles: Lập biểu đồ vùng Trung Tây kiểm kê và phân tích khí thải nhà kính ở trung tâm nước Mỹ
Authors: John Larsen, Thomas Damassa
Ryan Levinson
Keywords: Greenhouse gas
Khí thải nhà kính
Abstract: Năm 2003, khí thải GHG của Illinois tổng cộng 269 MtCO2e, đại diện cho 17 phần trăm phát thải của Trung Tây và 4 phần trăm phát thải của Hoa Kỳ. Các lĩnh vực phát triển hàng đầu của Illinois bao gồm điện sản xuất, vận chuyển, sử dụng năng lượng công nghiệp và sử dụng năng lượng dân cư. Phát thải GHG từ phát điện tăng 53 phần trăm (30 MtCO2e) giữa 1990 và 2003, hơn hai lần trung bình cộng quốc gia . Khí thải ngành giao thông tăng bằng 19 phần trăm (10 MtCO2e) trong giai đoạn này.• Hơn 80 phần trăm (khoảng 12 MtCO2e) khí thải Illinois N2O đến từ nông nghiệp ngành, rất có thể là kết quả của việc sản xuất cây trồng thâm canh, chẳng hạn như ngô...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2003
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • charting-the-midwest-illinois.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 801,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.