Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49247
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorJohn Larsen, Thomas Damassa-
dc.creatorRyan Levinson-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49247-
dc.description.abstractNăm 2003, khí thải GHG của Illinois tổng cộng 269 MtCO2e, đại diện cho 17 phần trăm phát thải của Trung Tây và 4 phần trăm phát thải của Hoa Kỳ. Các lĩnh vực phát triển hàng đầu của Illinois bao gồm điện sản xuất, vận chuyển, sử dụng năng lượng công nghiệp và sử dụng năng lượng dân cư. Phát thải GHG từ phát điện tăng 53 phần trăm (30 MtCO2e) giữa 1990 và 2003, hơn hai lần trung bình cộng quốc gia . Khí thải ngành giao thông tăng bằng 19 phần trăm (10 MtCO2e) trong giai đoạn này.• Hơn 80 phần trăm (khoảng 12 MtCO2e) khí thải Illinois N2O đến từ nông nghiệp ngành, rất có thể là kết quả của việc sản xuất cây trồng thâm canh, chẳng hạn như ngô...-
dc.format.extent5 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectGreenhouse gasvi
dc.subjectKhí thải nhà kínhvi
dc.titleCharting the Midwest an inventory and analysis of greenhouse gas emissions in America’s heartlandvi
dc.title.alternativeLập biểu đồ vùng Trung Tây kiểm kê và phân tích khí thải nhà kính ở trung tâm nước Mỹvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • charting-the-midwest-illinois.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 801,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.