Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49248
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorJohn Larsen, Thomas Damassa-
dc.creatorRyan Levinson-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49248-
dc.description.abstractBiểu đồ miền Trung Tây đến vào thời điểm quan trọng. Khoa học đã có, và G8 đã rõ ràng biến đổi khí hậu cao như một ưu tiên toàn cầu. Và, giờ đây, lần đầu tiên, Haiti, Hoa Kỳ đã hứa sẽ biến biến đổi khí hậu là một ưu tiên quốc gia. Các quốc gia Trung Tây có cơ hội đóng vai trò lãnh đạo khí hậu giúp hình thành cuộc tranh luận quốc gia đang diễn ra và khi làm như vậy, để phát triển các công nghệ mới, tạo công ăn việc làm và xây dựng cơ sở kinh tế bền vững với môi trường.-
dc.format.extent84 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectGreenhouse gasvi
dc.subjectKhí thải nhà kínhvi
dc.subjectGreenhousevi
dc.subjectNhà kínhvi
dc.subjectMidwestvi
dc.subjectTrung tâyvi
dc.titleCharting the Midwest an inventory and analysis of greenhouse gas emissions in America’s heartlandvi
dc.title.alternativeLập biểu đồ vùng Trung Tây kiểm kê và phân tích khí thải nhà kính ở trung tâm nước Mỹvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • charting-the-midwest.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.