Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49253
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Hồng Minh-
dc.contributor.advisorĐồng Xuân Đảm-
dc.creatorNguyễn Văn Kỷ-
dc.date.issued2018-12-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49253-
dc.description.abstractPhân tích, đánh giá làm rõ ảnh hưởng lan tỏa của hoạt động đầu tư du lịch đối với phát triển bền vững về kinh tế, phát triển bền vững về xã hội và môi trường. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp mang tính khoa học để hoạt động đầu tư du lịch có ảnh hưởng nhiều đến việc thức đẩy phát triển bền vững tỉnh Hải Dương-
dc.format.extent263tr.-
dc.languagevivi
dc.subjectDu lịchvi
dc.subjectPhát triển bền vữngvi
dc.subjectĐầu tư du lịchvi
dc.subjectHải Dươngvi
dc.titleẢnh hưởng của đầu tư du lịch đối với phát triển bền vững tỉnh Hải Dươngvi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodhttp://luanvan.moet.edu.vn-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenVanKy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenVanKy_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 803,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenVanKy_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 596,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.