Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49262
Title: Energy by the Numbers
Other Titles: Năng lượng bằng số
Authors: Thomas Damassa
Keywords: Energy
Năng lượng
Abstract: Các nhà hoạch định chính sách tại Hoa Kỳ đang phải đối mặt với những thách thức về năng lượng. Nhu cầu năng lượng ngày càng tăng kết hợp với mối quan tâm về an ninh năng lượng, biến động giá nhiên liệu hóa thạch, và ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu có nhiều nhà hoạch định chính sách tìm kiếm cách để phát triển năng lượng sạch hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai đòi hỏi các giải pháp giải quyết những thách thức cơ bản này,...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2009-4
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang; pdf
Method: World resources institute 2009-4
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • southeast_energy_numbers.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 925,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.