Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49268
Title: Water and energy: Georgia
Other Titles: Nước và năng lượng: Georgia
Authors: Energy Information Administration
Keywords: Energy
Năng lượng
Water
Nước
Abstract: Để đáp ứng cả nhu cầu năng lượng và nước ở Georgia, đặc biệt là trong thời gian hạn hán gần đây và điều kiện khí hậu thay đổi. Các quan chức cần nhận ra và quản lý cẩn thận các mối quan hệ giữa năng lượng và nước.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2009-4
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • southeast_water_and_watts_ga.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 300,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.