Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49327
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorMichael Obeiter, Kristin Igusky-
dc.creatorRebecca Gasper-
dc.date.issued2013-11-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49327-
dc.description.abstractTổng thống Obama đã công bố Kế hoạch Khí hậu Quốc gia đầu tiên cho Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Theo kế hoạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho các nhà máy điện. Vào tháng 9 năm 2013, EPA đã đưa ra các tiêu chuẩn khí thải cho các nhà máy điện mới và dự kiến sẽ công bố các tiêu chuẩn cho các nhà máy hiện có vào năm 2014. Một khi EPA thiết lập các tiêu chuẩn đó, các bang sẽ xây dựng và thực hiện các kế hoạch của riêng mình để đạt được mức giảm phát thải cần thiết. Trong tờ thông tin này, WRI xem xét cách Colorado sử dụng các chính sách và cơ sở hạ tầng hiện có của mình để giảm lượng khí thải nhà máy điện.-
dc.format.extent8 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectClimatevi
dc.subjectKhí hậuvi
dc.subjectUnited Statesvi
dc.subjectHoa Kỳvi
dc.titlePower Sector Opportunities for Reducing Carbon Dioxide Emissions: Coloradovi
dc.title.alternativeCơ hội cho ngành năng lượng giảm phát thải carbon dioxide: Coloradovi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • co_fact_sheet.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 591,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.