Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49331
Title: Emission reductions under cap-and-trade proposals in the 111th congress
Other Titles: Giảm phát thải theo đề xuất thương mại và giới hạn trong đại hội 111
Authors: John Larsen
Keywords: Greenhouse gas
Khí thải nhà kính
Abstract: Phân tích này cung cấp một đánh giá về việc giảm lượng khí thải nhà kính (GHG) ròng so với tổng số của Hoa Kỳ Khí thải có thể đạt được bằng các đề xuất giảm ô nhiễm hiện đang được xem xét trong Đại hội 111. Đánh giá này là bản cập nhật cho WRI phân tích trước đó được phát hành vào ngày 28 tháng 10 năm 2009 và bao gồm phân tích Đạo luật giới hạn carbon và năng lượng cho nước Mỹ đổi mới (CLEARA), được giới thiệu vào ngày 11 tháng 12 năm 2009
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2009-12-17
Type: Báo cáo
Extent: 11 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • usclimatetargets_2009-12-17.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 381,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.