Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49340
Title: Clean Energy Access in Developing Countries: Perspectives on Policy and Regulation
Other Titles: Tiếp cận năng lượng sạch ở các nước đang phát triển: Quan điểm về chính sách và quy định
Authors: Alex Doukas, Athena Ballesteros
Keywords: Finance
Tài chính
Climate
Khí hậu
Energy
Năng lượng
Abstract: Đây là phần thứ hai trong một loạt ba bản tóm tắt "Chìa khóa để đạt được quyền truy cập năng lượng toàn cầu". Những nghiên cứu này dựa trên các cuộc phỏng vấn và nghiên cứu, cũng như hai cuộc hội thảo được tổ chức bởi WRI và DOEN ...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2015-06
Type: Báo cáo
Extent: 40 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • clean-energy-access-developing-countries-issue-brief.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 521,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.