Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49358
Title: Building Climate Equity: Creating a New Approach from the Ground Up
Other Titles: Xây dựng sự cân bằng khí hậu: Tạo nên một cách tiếp cận mới
Authors: David Waskow, Wendi Bevins
Eliza Northrop, Laura Weatherer
Paul Joffe, Dr. Sonja Klinsky
Robert Kutter
Keywords: Climate
Khí hậu
Finance
Tài chính
Energy
Năng lượng
Abstract: Báo cáo này đưa ra cách đối mặt với những thách thức bằng cách liên kết các hành động với nhau để chống lại sự biến đổi khí hậu với các mục tiêu lớn hơn: đặt sự thịnh vượng của người dân và cộng đồng vào cốt lõi của các chính sách khí hậu. Dựa trên kết quả của 30 nghiên cứu điển hình ở 23 quốc gia, bài viết đưa ra một số kết luận và các khuyến nghị để các tổ chức quốc tế và các nhà hoạch định chính sách có thể hỗ trợ các quốc gia đối mặt những thách thức.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2015-06
Type: Báo cáo
Extent: 120 trang; pdf
Method: World resources institute
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • building-climate-equity-072014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.