Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49365
Title: Bottom Line on Renewable Energy Tax Credits
Other Titles: Điểm mấu chốt về tín dụng thuế năng lượng tái tạo
Authors: Jenna Goodward, Mariana Gonzalez
Keywords: Energy
Năng lượng
Business
Kinh doanh
United States
Hoa Kỳ
Renewable Energy
Năng lượng tái tạo
Abstract: Tín dụng thuế sản xuất liên bang (PTC) và tín dụng thuế đầu tư (ITC) là những quỹ tín dụng khuyến khích phát triển và triển khai các công nghệ năng lượng tái tạo. Tài liệu cung cấp các thông tin mới nhất về lợi ích của những quỹ tín dụng thuế này, khả năng áp dụng trong thực tế một cách cụ thể và thời hạn.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2010-10
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • bottom_line_renewable_energy_tax_credits_10-2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 107,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.