Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49367
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorMichael Obeiter, Kristin Igusky-
dc.creatorRebecca Gasper-
dc.date.issued2014-01-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49367-
dc.description.abstractBáo cáo này đề cập nội dung về việc Tổng thống Obama đã công bố kế hoạch Khí hậu Quốc gia đầu tiên cho Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Theo kế hoạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho các nhà máy điện. Vào tháng 9 năm 2013, EPA đã giới thiệu các tiêu chuẩn khí thải cho các nhà máy điện mới.-
dc.format.extent22 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectEnergyvi
dc.subjectNăng lượngvi
dc.subjectCarbon dioxidevi
dc.subjectKhí thải nhà kínhvi
dc.subjectGreenhouse gasvi
dc.titlePower sector opportunities for reducing carbon dioxide emissions: Minnesotavi
dc.title.alternativeCơ hội cho ngành năng lượng trong việc giảm phát thải carbon dioxide: Chương trình Minnesotavi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Appendix_State_Power_Sector_Reductions_6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 626,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.