Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49378
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorMichael Obeiter, Kristin Igusky-
dc.creatorRebecca Gasper-
dc.date.issued2013-12-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49378-
dc.description.abstractBáo cáo phân tích sự kiện Tổng thống Obama đã công bố kế hoạch khí hậu Quốc gia đầu tiên cho Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Theo kế hoạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ thiết lập ô nhiễm carbon.-
dc.format.extent9 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectGreenhouse gasvi
dc.subjectKhí thải nhà kínhvi
dc.subjectWisconsinvi
dc.subjectPowervi
dc.subjectNăng lượngvi
dc.titlePower sector opportunities for reducing carbon dioxide emissions: Wisconsin (Final)vi
dc.title.alternativeCơ hội giảm lượng khí thải carbon dioxide: Wisconsin (Bản đầy đủ)vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • wi_fact_sheet_final.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 580,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.