Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49399
Title: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Thu Thủy
Keywords: Tổ chức tín dụng
Dịch vụ phi tín dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần
Kinh doanh thương mại
Abstract: Phân tích và đánh giá một cách khách quan và khoa học về thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay. Từ đó chỉ ra kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân làm cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng các giải pháp. Đề xuất các quan điểm, định hướng và các giải pháp có tính khoa học, khả thi nhằm mục tiêu phát huy điểm mạnh và khắc phục những hạn chế trong việc phát triển dịch vụ phi tín dụng trong hệ thống Ngân hàng nhằm tạo hiệu quả tốt nhất.
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 213tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • LUAN AN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.