Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49400
Title: Hoàn thiện chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Trường Thọ
Keywords: Chứng khoán
Đầu tư chứng khoán
Giao dịch phi tập trung
Bất động sản
Thị trường chứng khoán
Giá trị tài sản ròng
Abstract: Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển của thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán trong giai đoạn 2007-2017, rút ra các vấn đề cần đề xuất hoàn thiện chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán ở Việt nam. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán ở Việt Nam.
Advisor: Dương Đăng Chinh
Nguyễn Thế Thọ
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 210tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luan an.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.